Антологія аксіологічної парадигми управління освітою


Анотація

Автор (и):

КРИЖКО В.В., МАМАЄВА І.О.

Тип ресурсу:

Навч.посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Призначення:

для науковців, управлінців освітньої галузі і магістрів за фахом “Управління навчальним закладом”.

Мета:

присвячений дослідженню ціннісно-смислового змісту державного управління освітою України. Континуальний, історичний підхід до еволюції управління освітою, використання порівняльних методик дозволили досить вичерпно дослідити напрямки трансформації державно

Зміст (програма):

Модуль І. Антологія ціннісних підвалин української національної освіти Анотація підручника спецкурсу 
Тематичний план (зміст) спецкурсу 
Література до спецкурсу 
Тезаурус аксіологічної парадигми 
ВСТУП. Зміни, які трансформують Світ 
Тема 1. Антологія ціннісних підвалин української національної освіти 
Питання до самоконтролю

Модуль 2. Гносеологічний континіум поняття ”цінність”
Тема 2 Ціннісний аспект педагогічної діяльності 
Питання до самоконтролю 
Тема 3. Ціннісний характер педагогічної взаємодії 
Питання до самоконтролю 
Тема 4. Дослідницький континіум цінності 
Питання до самоконтролю 
Тема 5. Ідея ціннісного смислу 
Питання до самоконтролю 
Тема 6. Акмеологічна цінність особистості 
Питання до самоконтролю 
Тема 7. Визначення поняття ”цінність” 
Питання до самоконтролю 
Тема 8. Типології загальнолюдських та освітніх цінностей 
Питання до самоконтролю 
Тема 9. Ціннісні орієнтації освітнього простору 
Питання до самоконтролю 
Тема 10. Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій 
Питання до самоконтролю

Модуль 3. Аксіологічна парадигма освіти: методологія обґрунтування
Тема 11. Загальні парадигми наукового пізнання світу 
Питання до самоконтролю 
Тема 12. Методологічні основи педагогічної системології 
Питання до самоконтролю 
Тема 13. Методологія обґрунтування аксіологічної парадигми 
Питання до самоконтролю

Модуль 4. Педагогічна аксіологія як органічний компонент аксіологічної парадигми
Тема 14. Культурно-креативний компонент аксіологічної парадигми 
Питання до самоконтролю 
Тема 15. Ціннісний зміст педагогічної культури 
Питання до самоконтролю 
Тема 16. Гуманізм – методологічна основа педагогічної аксіології 
Питання до самоконтролю 
Тема 17. Принципи педагогічної аксіології 
Питання до самоконтролю 
Тема 18. Нормативно-рольовий зміст педагогічної деонтології 
Питання до самоконтролю 
Тема 19. Ціннісний зміст педагогічних комунікацій 
Питання до самоконтролю 
Тема 20. Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога 
Питання до самоконтролю 
Тема 21. Моральне наповнення педагогічної аксіології 
Питання до самоконтролю 
Тема 22. Художньо-естетичні чинники цінності освіти 
Питання до самоконтролю

Модуль 5. Ціннісний зміст управління освітою
Тема 23. Ціннісна свідомість управління освітою суспільства сталого розвитку 
Тема 24. Генеза управлінського континіуму: від ентропії до цінності 
Тема 25. Аксіологічні аспекти становлення керівника школи 
Тема 26. Про реальність управлінської аксіологічної свідомості (стилі, ролі людей в управлінні)8 
Тема 27. Патерналізм як управлінська модель для роздумів та аналізу 
Тема 28. Організаційно-педагогічні умови здійснення ціннісного управління 
Тема 29. Синергетичний підхід до організації аксіологічного управління освітою 
Висновок

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

rector@bdpu.org