Теорія та практика менеджменту в освіті.


Анотація

Автор (и):

КРИЖКО В.В.

Тип ресурсу:

Навч.посібник, вид.2. доопрацьоване

Призначення:

для керівників навчальних закладів, працівників відділів освіти, вчителів та студентів педагогічних ВНЗ.

Мета:

охоплює широкий аспект теоретичних засад наукового менеджменту, його історії, ідеології та ролі в формуванні нової генерації управлінців. Ґрунтовно аналізуються типи та особливості освітнього середовища, визначаються проекції щодо гуманізації освіти

Зміст (програма):

Передмова, або виклики, які ми приймаємо
РОЗДІЛ 1.Історія та предмет наукового менеджменту
1.    Теорія управління
2.    Принципи управління
РОЗДІЛ 2.Менеджмент в освіті
3.    Методи управління в освітньому менеджменті
4.    Менеджмент у професіограмі вчителя
5.    Управлінські здібності
РОЗДІЛ 3.Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища
6.    Парадигма маніпулятивної педагогіки
7.    Вальдорфська педагогіка
8.    Концепція Монтесорі
9.    Сучасні погляди на освітнє середовище
10.    Типологія стратегії розвитку школи
11.    Маркетинг освітніх послуг
РОЗДІЛ 4. Психологія менеджменту в освіті   
12.    Психологічна структура особистості
13.    Класифікація менеджерів освіти
14.    Типологія К.Г. Юнга
15.    Рефлексія. Рефлексивне управління
16.    Закони Паркінсона та освіта
17.    Закони Мерфі
18.    Портрет менеджера освіти
19.    Феномен лідерства в колективі
РОЗДІЛ 5. Наші внутрішні бар’єри, або концепція обмежень
20.    Як навчитися управляти собою
21.    Професійна діяльність по формуванню та корекції цінностей
22.    Визначення життєвих особистих та професійних цілей
23.    Проблеми професійного саморозвитку педагога
24.    Формування навичок вирішення професійних проблем
25.    Шляхи до творчої діяльності
26.    Як правильно та ефективно впливати на людей?
27.    Вчимося навчати та розвивати
28.    Могутня сила шкільного колективу
29.    Управління без конфліктів
30.    Концепція самоменеджменту
Тезаурус менеджера освіти
Література

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

rector@bdpu.org