Аксіологічний потенціал державного управління освітою


Анотація

Автор (и):

КРИЖКО В.В., МАМАЄВА І.О.

Тип ресурсу:

Навч.посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Призначення:

для науковців, управлінців освітньої галузі і магістрів за фахом “Управління навчальним закладом”.

Мета:

присвячений дослідженню ціннісно-смислового змісту державного управління освітою України. Континуальний, історичний підхід до еволюції управління освітою, використання порівняльних методик дозволили досить вичерпно дослідити напрямки трансформації державно

Зміст (програма):

Від авторів
РОЗДІЛ 1.Нагальні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні
РОЗДІЛ 2. Аксіологічний підхід до духовного потенціалу освіти України
РОЗДІЛ 3. Моральний зміст феномену влади
РОЗДІЛ 4. Роль держави в управлінні освітою. Держава – партнер? Держава – диктатор?
РОЗДІЛ 5. Маємо що маємо, або реальна картина управлінського мистецтва
РОЗДІЛ 6. Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти?
РОЗДІЛ 7. Україна прийняла менеджмент. Нам потрібен коучинг?!
РОЗДІЛ 8. Принципи формування системи освіти (освітніх систем) України
РОЗДІЛ 9. А судді хто?, або яким повинен бути менеджер освіти
РОЗДІЛ 10. Філософія освіти, управлінська ідеологія, або як створити сучасну парадигму управління
РОЗДІЛ 11. Парадигми управлінської іншонауки
РОЗДІЛ 12. Як цінувати педагога – вчителя, або аксіологічна модель управління освітою Висновки
Тезаурус
Література

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

rector@bdpu.org