Логіка


Анотація

Автор (и):

Могильний Сергій Аркадійович, к.філос.н., доц., докторант Дніпропетровського регіонального інституту управління Національної академії державного управління при Президентові України

Тип ресурсу:

інтернет-супровід навчального вікі-курсу

Призначення:

для корпоративних мереж середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, всіх , хто бажає самостійно навчитись культурі логічного мислення

Мета:

надання знань законів та форм логічного мислення, вироблення вміння логічно мислити, отримання навичок логічної аргументації

Зміст (програма):

Вступ. навчально-методичний комплекс дисципліни: анотація курсу, робоча програма, плани практичних занять, логічні вправи  100 питань до іспиту, бібліографія курсу

Модуль 1
1.    Предмет логіки: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю
2.    Основні закони логіки: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю
Модульний контроль

Модуль 2
3.    Поняття: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю
4.    Визначення, класифікація: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю
Модульний контроль

Модуль 3
5.    Судження: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю
6.    Модальності: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю
Модульний контроль

Модуль 4
7.    Умовивід: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю
8.    Категоричний силогізм: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю
9.    Умовні умовиводи: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю

Модульний контроль

Модуль 5
10.    Основи аргументації: конспект лекції, презентація лекції, матеріали практичних занять, тест до самоконтролю
Модульний контроль
Підсумковий тестовий іспит

Тривалість:

54 год. за навчальною програмою, 1 семестр (6 місяців) за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж, за індивідуальним бажанням користувача

Довідка: