Соціологія


Анотація

Автор (и):

доктор наук здержавного управління Липовська Наталія Анатоліївна, к.соціолог.н., доц., Голота Борис Митрофанович к.філос.н., доц., Могильний Сергій Аркадійович Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Дистанційне навчання, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для корпоративних мереж середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, всіх , хто бажає самостійно навчитись теорії та практиці соціологічних досліджень

Мета:

надання знань закономірностей в галузі соціології, вироблення вміння проводити соціологічні дослідження, отримання навичок соціологічної інтерпретації подій

Зміст (програма):

1. Модуль   
I. Методологічні засади соціології.   
1.    О’бєкт та предмет соціології   
2.    Соціологічні закони.Банки соціологічної інформації.

2. Модуль   
II. Техніка емпіричних досліджень.
3.    Програма, структура і етапи КСД.   
4.    Типологія емпіричних досліджень.
5.    Методи емпіричних досліджень   
6.    Методи опитування

3. Модуль   
III. Загальносоціологічні теорії.   
7.    Теорії соціальної циклічності.
8.    Теорії лінійного розвитку історії
9.    Теорії нелінійного розвитку історії   

IV. Практикум: “Галузева соціологія”
10.    Соціологія управління.
11.    Економічна соціологія.
12.    Соціальна політика   
13.    Соціологія духовної сфери.
14.    Політична соціологія. Етносоціологія.

Тривалість:

54 год. за навчальною програмою, 1 семестр (6 місяців) за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж, за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

office@univector.net тел. 8 (095) 612 - 62 – 10