Філософія


Анотація

Автор (и):

Дуденок Валентина Іванівна, к.філос.н., доц., зав.кафедрою філософії і соціології Бердянського державного педагогічного університету.
Могильний Аркадій Павлович, к.філос.н., доц., зав.каф.управління та соціальних технологій АРІУ ЗНТУ
Могильний Сергій Аркадійович, к.філос.н., доц., докторант Дніпропетровського регіонального інституту управління Національної академії державного управління при Президентові України

Тип ресурсу:

інтернет-супровід навчального вікі-курсу

Призначення:

для корпоративних мереж середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, здобувачів кандидатського мінімуму, всіх , хто бажає самостійно навчитись філософській культурі мислення

Мета:

- надання знань з історії філософії та філософських категорій, - вироблення вміння застосовувати світоглядну методологію, - отримання навичок філософського мислення

Зміст (програма):

Вступ. навчально-методичний комплекс дисципліни: анотація курсу, робоча програма, плани практичних занять, тематика творчих завдань, 100 питань до іспиту, бібліографія курсу

Навчальні модулі:
Модуль 1. Предмет і генеза філософії. Онтологія. Діалектика.
Модуль 2. Від античності до Відродження. Гносеологія. Методологія.
Модуль 3. Від Нового Часу до сучасності. Антропологія. Аксіологія. Ідеологія.
Спецкурс: Генеза філософії в Україні

Лекційний курс історії філософії: тексти лекцій, презентації, тести до самопідготовки та атестаційного модульного контролю за темами:
1. Предмет філософії. .
2. Філософія Стародавньої Індії.
3. Класична китайська філософія. .
4. Антична філософія: досократики.
5. Антична філософія: класика та еллінізм.
6. Середньовічна філософія.
7. Філософія Відродження.
8. Філософія Нового Часу.
9. Німецька класична філософія: Кант, Фіхте, Шеллінг.
10. Німецька класична філософія: Гегель. Фейєрбах.
11. Філософія марксизму.
12. Сучасна філософія.
13. Духовні витоки української ментальності.
14. Розвиток філософії в Україні.

Практичні заняття: матеріали до самопідготовки, творчі завдання за тематикою:
1-2. Онтологія.
3-4. Категорії буття.
5-6. Діалектика.
7-8. Гносеологія
9. Методологія
10. Діалектична логіка
11. Антропологія
12. Ідея і форми її реалізації
13. Аксіологія
14. Комунікативна філософія

 

Тривалість:

108 год. за навчальною програмою, 1 або 2 семестри (6 або 12 місяців) за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж, за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

office@univector.net тел. 8 (095) 612 - 62 – 10