Психологія поведінки


Анотація

Автор (и):

к.псих.н., доц. Гречишкіна О.Д. Полищук Е.С., психолог-консультант

Тип ресурсу:

Спецкурс, семінар-практикум, дистанційне навчання, інформаційні матеріали. Ресурс відкритий для опрацювання іншим авторам у режимі вікі-курсу

Призначення:

для керівників, спеціалістів, корпоративних мереж розвитку персоналу підприємств

Мета:

надання знань з основ психології управління, вироблення вміння застосувати їх на практиці, отримання навичок культури психології управлінняі

Зміст (програма):

I. Психология управления в условиях экономического и политического кризиса

1. Понятие о кризисе с точки зрения психологии. Преимущества кризиса. Политическая психология.
2. Психологические компоненты управленческой деятельности.
3. Действия работодателя в условиях кризиса и их возможные последствия.
4. Работа с персоналом в условиях кризиса.
5.  Психологические методы  воздействия на человека.
6. Десять заповедей руководителя в период экономического кризиса.
7. Стили разрешения конфликтов в условиях экономического и политического кризиса.

II. Психологический управленческий тренинг.

•    Коммуникативно-организаторские склонности
•    Шкала оценок организаторских склонностей.
•    Характеристика темперамента
•    Тест: КТО Я? ЧТО Я?
•    Тест: Как мы понимаем друг друга?
•    Тест: Если возникли разногласия.
•    Изучение эмпатии - способности к сопереживанию.
•    Личностная шкала тревожности Спилбергера.
•    Тест: Можешь ли ты быть руководителем?
•    Состояние здоровья и самочувстваия.
•    Индекс самооценки здоровья.

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг.

Довідка:

довідка: office@univector.net тел. 8 (095) 612 - 62 – 10