Етика


Анотація

Автор (и):

Курс відкритий для спільного опрацювання іншим авторам у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

інтернет-супровід навчального вікі-курсу

Призначення:

для корпоративних мереж середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, всіх , хто бажає самостійно навчитись етичній теорії та практиці

Мета:

надання знань закономірностей в галузі етики, вироблення вміння проводити етичні дослідження, отримання навичок етичної інтерпретації подій

Зміст (програма):

 1. Мораль як суспільний регулятор.
 2. Етика як теорія моралі.
 3. Етичні концепції.
 4. Особливості історичного розвитку моралі.
 5. Основні категорії етики.
 6. Моральна поведінка і  моральний вибір.
 7. Професійні кодекси моралі.
 8. Релігійна мораль.
 9. Ділова етика.
 10. Поняття ділового стилю.
 11. Основні принципи спілкування.
 12. Діловий етикет.
 13. Конфліктологія і ділова етика.
 14. Адмістративна і управліньська етика.
 15. Ділові ігри в професійній етиці

Тривалість:

за індивідуальним бажанням користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг

Довідка:

office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10