Інформатика та комп’ютерна техніка


Анотація

Автор (и):

Самойлович И.Г. Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Дистанційне навчання, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для корпоративних мереж середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, усіх, хто бажає засвоїти основи інформатики та комп'ютерної техніки

Мета:

надання знань та закономірностей в галузі інформатики та комп'ютерної техніки, вироблення вміння їх застосовувати на практиціі, отримання навичок роботи з комп'ютерною технікою.

Зміст (програма):

Общее описание курса
Общая структура курса "Информатика и компьютерная техника"
Организация кредитно-модульной системы курса
Рекомендуемая литература
Из чего состоит зачетная оценка за 1 семестр?
План лабораторных работ на 1 семестр

Модуль 1
Темы: Информация и информатика , Вычислительная техника, Устройство персонального компьютера, Технология работы в среде графических операционных систем: • Основы современного пользовательского интерфейса; Приемы работы в среде системы Windows XР
Лекции:
Лекция 1. Информация и информатика
Лекция 2. Вычислительная техника
Лекция 3. Устройство ПК
Лекция 4. Периферийные устройства
Лекция 5. Операционные системы

Материалы для самоподготовки:
Материал для самоподготовки: Информация и информатика.
Материал для самоподготовки: Общее устройство ЭВМ.
Материал для самоподготовки: Периферийные устройства ПК.
Материал для самоподготовки: Операционные системы.
Материал для самоподготовки. Файловый менеджер Total Commander.
Материал для самоподготовки. Двоичная система счислений.

Лабораторные работы:
Лабораторная работа № 1 Задание
Лабораторная работа № 2 Задание
Лабораторная работа № 3 Задание
Лабораторная работа № 4 Задание
Лабораторная работа № 5 Задание
Лабораторная работа № 6 Задание
Лабораторная работа № 7 Задание

Самостоятельная работа по Модуль 1
Задание
Тесты:
Тест. Проверь свои знания из школьной программы
Тест по графическому редактору Paint
Тест по теме "Устройство ПК"
Тест по текстовому редактору WordPad
Тест по Windows XP
Пробный тест по Модуль1
Тест по Модуль1
Оценки за Модуль1

Модуль 2
Темы:
Работа в текстовом процессоре OpenOffice Writer.
Технология работы с большими структурированными документами.

Лекции:
Фондовая лекция по OpenOffice.org Writer
Материалы для самоподготовки:
Этапы работы с текстовым документом
Руководство по OpenOffice Writer (взято с главной страницы сайта Moodle)
Самоучитель по OpenOffice.org Текстовый процессор
Лабораторные работы:
Лабораторна робота № 8 Задание
Лабораторна робота № 9 Задание
Лабораторна робота № 10 Задание
Лабораторна робота № 11 Задание
Лабораторна робота № 12 Задание
Лабораторная работа № 13 Задание
Дополнительно задание к лаб. 13 Задание
Лабораторная работа № 14 Задание
Тесты:
Вопросы для подготовки к тесту по Модуль 2
Пробный тест по Модуль 2
Тест по Модуль 2
тест Тест

Модуль 3
В цьому розділі розглядається технологія використання електроних таблиць на прикладі Табличного процесора OO Calc.
Лекции
Фондова лекція по OO Calc
Самоучитель по OOo Calc
Лабораторные работы:
Лабораторна робота № 1 Задание
Лабораторна робота № 2 Задание
Лабораторна робота № 3 Задание
Доп. задание к лаб. №3 Задание
Лабораторна робота № 4 Задание
Лабораторная работа №5 Задание
Доп. задание к Лаб.№ 5 Задание
Лабораторная работа №6 Задание
Доп. задание к лаб. №6 Задание
Лабораторная работа № 7 Задание
Доп. задание к лаб.№ 7 Задание
Лабораторна робота № 8 Задание
Посещение лекций
Лекция 1,2,3 Задание
Тесты:
Пробный тест по Модуль3
Тест по Модуль 3

Модуль 4.
В этом модуле размещены темы по OOo Base.
Лекции:
Введение в OOo Base
Теоретические сведения по OO Base
Лабораторные работы:
Лабораторная работа № 9 Задание
Лабораторная работа № 10 Задание
Лабораторная работа № 11 Задание
Лабораторная работа № 12 Задание
Дополнительно задание 12 Задание
Посещение лекций:
Лекции 8,9 Задание
Тесты:
Пробный тест по Модуль 4 Тест
Тест по Модуль 4

Модуль 5
Лекции:
Программа создания презентаций OOo Impress
Сжатие данных. Архивация
Компьютерные вирусы
Интернет
Лабораторные работы:
Лабораторная работа по Impress №12 Задание
Дополнительное задание к лаб. 12 Задание
Лабораторная работа по Impress № 14 Задание
Лабораторная работа № 13 Задание
Посещение лекций:
Лекции 4,5,6,7 Задание
Тесты:
Пробный тест по Модуль 5
Тест по Модуль 5
Рефераты Задание
Контрольный тест для слушателей курсов К_К
Экзаменационный тест

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг

Довідка: