Вступ у систему управління базами данних


Анотація

Автор (и):

Глазова Яна Василівна, зав. лабораторією Центру інноваційних технологій а наукових досліджень “Північне Приазов’я .
Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Дистанційне навчання, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для корпоративних мереж середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, усіх, хто бажає засвоїти основи системи управління базами данних.

Мета:

надання знань закономірностей в галузі системи управління базами данних, вироблення вміння здійснювати управління базами данних, отримання навичок роботи в системі управління базами данних.

Зміст (програма):

Введение в СУБД

В курсе рассмотрены теоретические основы функционирования реляционных баз данных и основы структурированного языка запросов SQL

Новостной форум Форум
Основы совренных баз данных

ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
СУБД

Структуризированный язык запросов (SQL)
Введение в стандарты языка баз данных SQL
Информация о преподавателе
Дополнительные баллы

Теоретические основы функционирования Баз Данных    
Лабораторная работа №1
Методические указания по выполнению работы
Лабораторная работа №1
Тест1

Моделирование предметной области    
Лабораторная работа 2
Методические указания по выполнению работы
Лабораторная работа №2
Тест2

Создание базы данных    
Лабораторная работа №3
Методические указания по выполнению работы
Лабораторная работа №3
Тест3

Создание таблиц, доменов, генераторов и триггеров    
Лабораторная работа №4
Методические указания по выполнению работы
Лабораторная работа 4
Тест 4

Разработка скрипта создания базы данных по предложенной семантической модели «Библиотека»    
Лабораторная работа №5
Методические указания по выполнению работы
Лабораторная работа 5

Разработка базы данных по предложенной предметной области    
Лабораторная работа № 6
Лабораторная работа №6
Тест 6

Построение запросов на основе одной таблицы    
Лабораторная работа № 7
База данных Пансионат
Оператор Select Powerpoint presentation
Методические указания
Лабораторная работа № 7

Запросы на основе нескольких таблиц    
Лабораторная работа 8
Методические указания
Лабораторная работа №8
Операторы DML Тест

Предложения модификации данных    
Лабораторная работа 9
Методические указания
Лабораторная работа 9

Зачет    
Итоговый тест

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг

Довідка:

office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10