Управління проектами за міжнародними стандартами PM BOK


Анотація

Автор (и):

к.ек.н., доц., Казачковська Г.В., к.філос.н., доц.  Могильний С. А., Глазова Я.В. Ресурс відкритий для опрацювання іншим авторам у режимі вікі-курсу

Тип ресурсу:

вікі-курс дистанційного навчання, інформаційні матеріали

Призначення:

для студентів, викладачів, керівників, спеціалістів, корпоративних мереж розвитку персоналу підприємств

Мета:

надання знань з основ проектного менеджменту, вироблення вміння застосувати стандарти PM BOK, отримання навичок культури управління проектами

Зміст (програма):

1. Методологія проектування

I.    Сутність, структура, фази та життєвий цикл проекту. Projects. Project Structures. Project Phases and Life Cycle.
1.    Сутність проекту
2.    Типологія проектів
3.    Життєвий цикл, фази та віхи проекту
4.    Основні елементи проекту

II.    Проектне управління та управління проектами Management by Project and Project Management.
5.    Управління на основі проектів
6.    Поняття управління проектами
7.    Принципи та методи управління проектами
8.    Управління програмою
9.    Підмножини проектного менеджменту
10.    Основні схеми управління проектом:
11.    Керівництво з основ проектного менеджменту (pmbok).

III.    Мета, стратегія, зміст і задум проекту Project Objectives and Strategies. Content, Scope.
12.    Стратегія проекту
13.    Зміст і задум проекту
14.    Управління змістом проекту
15.    Учасники проекту

IV.    Виконання проектів. Критерії успіху і невдач проекту. Project Management Implementation. Project Success and Failure Criteria
16.    Виконання проектів
17.    Алгоритм управління виконанням проекту
18.    Перехід до системи уп
19.    Створення нових (адаптація діючих) структур виконання проекту.
20.    Розробка механізму функціонування виконання проекту.
21.    Підготовка кадрів виконання проекту.
22.    Нормативно-правове оточення виконання проекту.
23.    Фінансування виконання проекту.
24.    Технологія управління виконанням проекту.
25.    Опрацювання цілей і задач виконання проекту.
26.    Попередній аналіз доцільності виконання проекту.
27.    Критерії успіху і провалу проекту

V.    Системний підхід, інтеграція та оточення проекту System Approach and Integration. Project Context
28.    Система та результат в управлінні
29.    Системний підхід в управлінні
30.    Управління інтеграцією в проекті
31.    Оточення проекту

2. Організація проектування

VI.    Проектна організація. Інформація, документація та звіти. Project Organisation. Information, Documentation, Reporting
32.    Проектна організація
32.      Організаційна ієрархічна структура (obs)
33.    Різновиди організаційних структур
34.    Матриця організація відповідальності (ram)
35.    Ієрархічна структура робіт проекту (wbs)
36.    Окреслення та опис роботи (ad), пакети робіт

VIІ..    Початок і закриття проекту. Project start up and project close out
37.    Початок проекту
38.    Проектна команда
39.    Закриття проекту

VIII.    Ресурси. Вартість і фінансування проекту Resources. Project Cost and Finance
40.    Управління вартістю проекту
41.    Планування ресурсів
42.    Методи оцінки ресурсів
43.    Ідентифікація, згладжування, калібрування та мінімізація ресурсів
44.    Завдання планування вартості проекту
45.    Інструменти планування вартості
46.    Проектне фінансування: сутність, задачі, індикатори

IX.    Планування часу. Розвиток і оцінювання проекту Time Schedules. Project Controlling
47.    Управління часом у проекті
48.    Планування часу
49.    Методи і техніка календарного планування
X.    Конфігурації та зміни. Проектний ризик. Configurations and changes. Project risk
50.    Управління конфігурацією проекту
51.    Управління результатом проекту і змінами
52.    Управління змінами
53.    Управління ризиком
54.    Протиризикові заходи:

XI.    Закупівлі і контракти.  Маркетинг та управління продуктом. Procurement, Contract. Marketing, Product Management.
55.    Поняття закупівлі
56.    Управління закупівлями в проекті
57.    Управління контрактами
58.    Управління претензіями
59.    Маркетинг, управління продуктом

3. Процеси проектування

XII.    Процес управління проектом. Якість у проектах. Business Processes. Project Quality
60.    Процес управління проектом
61.    Якість і система управління якістю у проектах
62.    Управління якістю
63.    Стадії управління якістю

XIII.    Комунікації. Інформаційні технології проектування. Communication. Informatics in Projects
64.    Інформаційні технології в проектах
65.    Управління інформаційним зв’язком у проекті
66.    Комунікація проекту
67.    Система обміну інформацією
68.    Форми і види інформаційного обміну
69.    Управління документами
70.    Звітність в проекті

XIV.    Лідерство. Робота команди. Leadership.Teamwork
71.    Керівництво (лідерство)
72.    Делегування
73.    Методи та стилі управління.
74.    Робота в команді
75.    Побудова проектної команди
76.    Професіонал у галузі проектного менеджменту
77.    Соціальні структури, ролі і статуси членів команди.

XV.    Підготовка персоналу проекту. Узгодження і робочі зустрічі. Personnel Development. Negotiations, Meetings
78.    Управління трудовими ресурсами в проекті
79.    Робота з персоналом проекту
80.    Процедура узгодження
81.    Бесіди та наради як інструменти узгоджень

XVI.    Конфлікти і кризи. Розв’язання проблем Conflicts and Crises. Problem Solving
82.    Конфлікти і кризи
83.    Управління конфліктами
84.    Методи вирішення конфліктів
85.    Розв'язання проблем

XVII.    Оцінка виконання проекту. Моніторинг проекту Project Development and Appraisal. Performance Measurement
86.    Оцінка (експертиза) проекту
87.    Оцінка виконання проекту
88.    Оцінки стану проекту
89.    Моніторинг проекту

Підручники
Література
КАТАЛОГ WEB-САЙТІВ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
ЗАВДАННЯ
Класифікація проекту

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг

Довідка:

office@univector.net тел. 8 (095) 612 - 62 – 10