Менеджмент організацій


Анотація

Автор (и):

к.ек.н., доц..Казачковська, к.філос.н., доц.  Могильний С. А. Ресурс відкритий для опрацювання іншим авторам у режимі вікі-курсу

Тип ресурсу:

вікі-курс дистанційного навчання, інформаційні матеріали

Призначення:

для студентів, викладачів, керівників, спеціалістів, корпоративних мереж розвитку персоналу підприємств

Мета:

надання знань з основ менеджменту, вироблення вміння застосувати надбані знання на практиці, отримання навичок управлінської культури

Зміст (програма):

1 Модуль “Сутність управління”
1. Предмет управління
2. Методологія управління
3. Регулятори та інструменти управління
4. Середовище організації

2 Модуль “ Методологія управління”
5. Історичні парадигми управління
6. Технократичні школи в менеджменті
7. Школа людських відносин
8. Система роботи з людьми

3 Модуль “Функції управління”
9. Стратегічний менеджмент
10.Організаційний менеджмент
11.Мотиваційний менеджмент
12.Управлінський контроль

4 Модуль “Сполучні процеси”
13 Комунікативний менеджмент
14.НІТ-технології
15.Прийняття рішень
16.Іміджмейкінг
17.Publik relation

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

довідка: office@univector.net тел. 8 (095) 612 - 62 – 10