Впровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування


Анотація

Автор (и):

Авторський колектив: Могильний С.А., Фойт А.М., Куртова (Саввон) І.В, Царакаєв В.П., Рикова В.М. Боката І. консалтингова група Запорізької торігвельно-промислової палати.

 

Тип ресурсу:

практичні семінари, тренінги, коучінг, консалтинг, інтернет-супровід впровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування

Призначення:

для корпоративних мереж посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Мета:

надання знань в галузі системного менеджменту та управління якістю надання послуг, вироблення вміння побудови та розвитку системи управління якістю, отримання навичок якісного надання послуг

Зміст (програма):

1. Система управління якістю в органах місцевого самоврядування
2. Впровадження системи управління якістю надання муніципальних послуг за міжнародними стандартами ISO 9001-2000 в органах місцевого самоврядування
3. Політика та цілі органу місцевого самоврядування в сфері якості
4. Процедури та документація системи управління якості в органах місцевого самоврядування
5. Центр надання муніципальних послуг
6. Методика внутрішнього аудиту діяльності органу місцевого самоврядування

Тривалість:

6 місяців, рік, за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для корпоративних мереж розвитку посадових осіб органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, за індивідуальним бажанням користувача

Довідка: