Конституційне право України


Анотація

Автор (и):

доктор політичних наук Алєксєєнко Ірина Вікторівна, доктор наук з державного управління Липовська Наталія Анатоліївна, к.філос.н., доц., Могильний Аркадій Павлович. Курс відкритий для спільного опрацювання іншим викладачам у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Дистанційне навчання, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для корпоративних мереж середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, усіх, хто бажає засвоїти основи Конституційного права України.

Мета:

надання знань закономірностей в галузі Конституційного права України, вироблення вміння здійснювати політичну діяльність, отримання навичок політичної інтерпретації подій

Зміст (програма):

Форум

Навчально-методичний комплекс дисципліни

 • Анотація курса
 • Тематичний план курсу
 • Програма курсу
 • Робоча программа з курсу "Конституційне право України"
 • Завдання і методичні вказівки до самостійної роботи
 • Завдання і методичні вказівки до самостійної роботи
 • Плани семінарських занять
 • Плани семінарських занять для студентів денного відділення
 • Плани семінарських занять для студентів заочного відділення
 • Література
 • Навчальні матеріали
 • Предмет та завдання курсу
 • Філософія права як наука
 • Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету
 • Правова охорона Конституції
 • Система Конституційного права України
 • Метод, структура і принципи юридичної деонотології
 • Навчальний посібник з філософії права
 • Проблема істинності суджень в науці конституційного права
 • Система конституційного права
 • Юридична освіта
 • Матеріали до іспиту
 • Теми курсових робіт
 • Модульні завдання та тести до курсу конституційного права України (ч.1)
 • Модульні завдання та тести до курсу конституційного права України (ч.2)
 • Питання до заліку
 • Екзаменаційні завдання і тести

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж, за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10