Вузам


Логіка: закони та форми мислення

2009-09-11

В навчальній мережі опублікований курс дистанційного навчання з формальної логіки для корпоративних мереж середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, вузівських викладачів, всіх, хто бажає самостійно навчитись культурі логічного мислення. Автор курсу - к.філос.н., доц. Могильний Сергій Аркадійович. Мета курсу - надання знань законів та форм логічного мислення, вироблення вміння логічно мислити, отримання навичок логічної аргументації.

Далі »
Посилання на ресурсЛогіка
Автор(и) ресурсуМогильний Сергій Аркадійович

Державне управління освітою: аксіологічний потенціал .

2009-09-15

Опублікований авторський навчальний посібник ректора Бердянського педагогічного університету Крижко В.В.Аксіологічний потенціал державного управління освітою”, рекомендований Міністерством освіти і науки України (Протокол № 14/18.2 – 179 від 27.01.2005 року.) для науковців, управлінців освітньої галузі і магістрів за фахом “Управління навчальним закладом”. Навчальний посібник присвячений дослідженню ціннісно-смислового змісту державного управління освітою України.

Далі »
Посилання на ресурсАксіологічний потенціал державного управління освітою
Автор(и) ресурсуКрижко Василь Васильович

Менеджмент персоналу (Управління розвитком персоналу)

2009-09-26

Вікі-ресурс для студентів, викладачів, керівників, спеціалістів, корпоративних мереж розвитку персоналу підприємств, усіх, хто бажає самостійно навчитись менеджерській культурі роботи з персоналом. Мета курсу - надання знань з з основ кадрового менеджменту, вироблення вміння ефективного застосування технологій, форм та методів роботи з людьми, отримання навичок професійного спілкування з людьми різних професій. Курс відкритий для спільного опрацювання іншим авторам у режимі вікі-курсу.

Далі »
Посилання на ресурсМенеджмент персоналу (управління розвитком персоналу)
Автор(и) ресурсуКазачковська Галина Володимирівна
Гречишкіна Ольга Дмитрівна
Могильний Сергій Аркадійович

Менеджмент в освіті: теорія та практика.

2009-10-10

Авторський навчальний посібник ректора Бердянського державного педагогічного університету Крижко В.В.Теорія та практика менеджменту в освіті”, вид.2, доопрацьоване. Посібник орієнтований на керівників навчальних закладів, працівників відділів освіти, вчителів та студентів педагогічних ВНЗ. Охоплюється широкий аспект теоретичних засад наукового менеджменту, його історії, ідеології та ролі в формуванні нової генерації управлінців.

Далі »
Посилання на ресурсТеорія та практика менеджменту в освіті.
Автор(и) ресурсуКрижко Василь Васильович

Релігієзнавство

2010-01-28

Релігієзнавство: інтернет-супровід навчального курсу. Для корпоративних мереж середніх, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, всіх, хто бажає самостійно ознайомитись із оглядом 100 релігійних та атеїстичних світоглядних систем. Мета ресурсу - надання знань релігійних та атеїстичних світоглядних систем, вироблення вміння толерантної поведінки, отримання навичок світоглядної аргументації.

Далі »
Посилання на ресурсРелігієзнавство

Матеріали 7-ї Рамкової програми ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій

2010-04-16

7-а Рамкова програма ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій та її складові: можливості для українських дослідницьких організацій

Матеріали семінару

Запоріжжя, Запорізький Національний Університет, 16 квітня 2010 р.:

Далі »

Територіальна організація влади в Україні

2010-12-02

Територіальна організація влади в Україні: лекційний матеріал для студентів Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

  • Розділ 1. Територіальна організація влади в Україні
  • Розділ 2. Місцеве самоврядування в Україні.
  • Розділ 3. Місцеві державні адміністрації
Далі »