Вузам


Менеджмент організацій

2010-12-02

Оновлені матеріали навчального курсу "Менеджмент організацій": Навчально-методичний комплекс дисципліни (робоча програма, бібліографія, практичні заняття, питання до іспиту, самостійна робота). Навчальні модулі: 1. “Сутність управління” (Сутність управління, Методологія управління, Регулятори управління. 2 модуль “Методологія управління”: Генезис управління. Основні школи управління. 3 модуль Функції управління: Стратегічне планування. Організація в менеджменті. Мотивація як функція менеджменту. Функція контролю.

Далі »
Автор(и) ресурсуМогильний Сергій Аркадійович
Глазова Яна Василівна

Гендерна політика в Україні

2010-12-26

Опублікований інформаційний ресурс "Гендерна політика в Україні"

  • Посібник з гендерної чутливості та впровадження гендерної політики в Україні Гендерний аналіз. Українське законодавство з гендерних питань. Комплексний гендерний підхід
  • Гендерний словник. Приклади гендерної рівності та нерівності. Гендерна статистика. Гендерна система і дискримінація. Практичне керівництво з впровадження гендерного підходу
Далі »
Автор(и) ресурсуШпітун Іван Іванович

Апробація створених навчальних програм

2012-01-26

Матеріали інтернет-супроводу 3 модуля «НАВЧАННЯ ІЗ РОЗВИТКУ ТРЕНІНГОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»
«Структура і методи в навчальному заході» проекту Україна-Канада "Регіональне врядування та розвиток"

Дніпропетровськ, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

1 група - 19-21.01.2012, 2 група - 23-25.01.2012

Львів, Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

Далі »
Автор(и) ресурсуУкраїна-Канада: “Регіональне врядування та розвиток”

Матеріали тренінгу для тренерів з е-урядування та е-демократії

2017-04-17

10-14 квітня 2017 року у м.Києві пройшов тренінг для тренерів з е-урядування та е-демократії. Даний захід реалізовано у рямках програми EGAP "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" за підтримкою Швейцарської Конфедерації, Національного агенства з електронного урядування в Україні, Національної академії державного управління, Фонду Східна Європа та Innovabridge. Матеріали тренінгу опубліковані за посиланням.

Далі »