Управління освітою: антологія аксіологічної парадигми.


By sam - Posted on 12 Апрель 2009

Управління освітою: антологія аксіологічної парадигми.

Авторський навчальний посібник ректора Бердянського державного педагогічного університета Крижко В.В. “Антологія аксіологічної парадигми управління освітою” Посібник рекомендований Міністерством освіти і науки України для науковців, управлінців освітньої галузі і магістрів за фахом “Управління навчальним закладом”.  Він присвячений дослідженню ціннісно-смислового змісту державного управління освітою України. Континуальний, історичний підхід до еволюції управління освітою, використання порівняльних методик дозволили досить вичерпно дослідити напрямки трансформації державного управління освітою.)

Посилання на ресурсАнтологія аксіологічної парадигми управління освітою
Автор(и) ресурсуКрижко Василь Васильович