Менеджмент в освіті: теорія та практика.


By sam - Posted on 10 Октябрь 2009

Менеджмент в освіті: теорія та практика.

Авторський навчальний посібник ректора Бердянського державного педагогічного університету Крижко В.В.Теорія та практика менеджменту в освіті”, вид.2, доопрацьоване. Посібник орієнтований на керівників навчальних закладів, працівників відділів освіти, вчителів та студентів педагогічних ВНЗ. Охоплюється широкий аспект теоретичних засад наукового менеджменту, його історії, ідеології та ролі в формуванні нової генерації управлінців. Ґрунтовно аналізуються типи та особливості освітнього середовища, визначаються основні проекції щодо гуманізації освітньої справи і управління нею у відповідності до принципів менеджменту. Автор, спираючись на власний багаторічний досвід роботи в школі та установах управління освітою розглядає перспективні моделі шкільної освіти та управління з використанням досягнень сучасної психологічної науки.

Посилання на ресурсТеорія та практика менеджменту в освіті.
Автор(и) ресурсуКрижко Василь Васильович