Релігієзнавство


By sam - Posted on 29 Январь 2010

Релігієзнавство

Релігієзнавство: інтернет-супровід навчального курсу. Для корпоративних мереж середніх, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, всіх, хто бажає самостійно ознайомитись із оглядом 100 релігійних та атеїстичних світоглядних систем. Мета ресурсу - надання знань релігійних та атеїстичних світоглядних систем, вироблення вміння толерантної поведінки, отримання навичок світоглядної аргументації.

Автори - Дуденок Валентина Іванівна, к.філос.н., доц., зав.кафедрою філософії і соціології Бердянського державного педагогічного університету. Могильний Сергій Аркадійович, к.філос.н., доц., докторант Дніпропетровського регіонального інституту управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Зміст ресурсу:

Вступ. навчально-методичний комплекс дисципліни: анотація курсу, робоча програма, плани практичних занять, тематика рефератів, галереї малюнків, тексти лекцій, презентації, 100 питань до іспиту, бібліографія курсу

Модуль 1. Свобода совісті
1.Релігійний світогляд
2.Атеїстичний світогляд
3.Релігійна культура в Україні

Модуль 2. Генезис релігії
4.Первісні вірування
5.Міфологія
6.Містика

Модуль 3. Зороастризм, іудаїзм, іслам
7.Зороастризм
8.Іудаїзм
9.Іслам

Модуль 4. Релігії Індії, Китаю, Японії
10.Витоки індійських релігій
11.Йога, джайнізм, Буддизм
12.Релігії Китаю і Японії

Модуль 5. Християнство, синкретичні релігії
13.Витоки християнства
14.Основні напрямки християнства
15.Нетрадиційні синкретичні релігії

Модульний контроль
Підсумковий тестовий іспит

Курс розрхований на 54 год. за навчальною програмою, 1 семестр (6 місяців) за вибором користувача.

Вартість - абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж, за індивідуальним бажанням користувача

Посилання на ресурсРелігієзнавство