Територіальна організація влади в Україні


By sam - Posted on 02 Декабрь 2010

Територіальна організація влади в Україні

Територіальна організація влади в Україні: лекційний матеріал для студентів Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

  • Розділ 1. Територіальна організація влади в Україні
  • Розділ 2. Місцеве самоврядування в Україні.
  • Розділ 3. Місцеві державні адміністрації