Менеджмент організацій


By sam - Posted on 02 Декабрь 2010

Менеджмент організацій

Оновлені матеріали навчального курсу "Менеджмент організацій": Навчально-методичний комплекс дисципліни (робоча програма, бібліографія, практичні заняття, питання до іспиту, самостійна робота). Навчальні модулі: 1. “Сутність управління” (Сутність управління, Методологія управління, Регулятори управління. 2 модуль “Методологія управління”: Генезис управління. Основні школи управління. 3 модуль Функції управління: Стратегічне планування. Організація в менеджменті. Мотивація як функція менеджменту. Функція контролю. 4 модуль “Сполучні процеси”: Комунікативний менеджмент. Прийняття рішень.

 

 

Автор(и) ресурсуМогильний Сергій Аркадійович
Глазова Яна Василівна
Теги